Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; cùng các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tới dự.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng - Ảnh: TTXVN

Theo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng, điểm nổi bật của lớp bồi dưỡng là các đồng chí tham gia biên soạn nội dung chương trình, đồng thời là giảng viên báo cáo chuyên đề và chủ trì thảo luận. Điều này bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất về nhận thức, phong cách và kỹ năng của giảng viên cũng như học viên trong quá trình giảng dạy - học tập.

Chương trình học của lớp bồi dưỡng kéo dài trong 2,5 tháng, gồm 6 học phần và một tuần nghiên cứu thực tế tại địa phương. Toàn bộ học viên sẽ tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ 6 -8/11.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã biểu dương các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lớp học. Đồng thời cho biết, sau khi tổ chức thành công lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII (khóa thứ nhất), lần này, Bộ Chính trị đã quyết định tổ chức khai giảng hai lớp của khóa thứ hai. 86 học viên của khóa học đều là những đồng chí được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong đó, có các đồng chí được quy hoạch chức danh cấp trưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương giai đoạn 2020 - 2025; quy hoạch chức danh bí thư các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021 - 2026.

Mục tiêu của khóa học là cung cấp cho các đồng chí học viên những kiến thức mới về lý luận, thực tiễn; về phương pháp tiếp cận và phương pháp công tác, về một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhằm nhận thức rõ hơn những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường mới nảy sinh; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý.

Đặc biệt, rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức, tác phong, trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu các học viên nêu cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các nội quy, quy chế lớp học; nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện đạo đức, tác phong; tập trung thời gian, công sức và trí tuệ để hoàn thành tốt chương trình học. Đồng thời, tích cực trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ và sâu sắc hơn những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn; chia sẻ kinh nghiệm của người giữ trọng trách là cán bộ chủ chốt của các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; góp ý kiến cho nội dung chương trình cũng như cách thức tổ chức lớp học.

Thường trực Ban Bí thư mong muốn chương trình học của lớp bồi dưỡng cần có hiệu quả cao; Ban Tổ chức lớp học cần cung cấp thông tin liên quan đến việc tổ chức lớp học kịp thời, đầy đủ; xây dựng và triển khai kế hoạch học tập ổn định, giúp học viên chủ động hơn trong học tập; lựa chọn các chuyên đề quốc tế sát hợp hơn với thực tiễn Việt Nam; bố trí thời gian phù hợp cho hoạt động nghiên cứu thực tế, thực hiện đề án tốt nghiệp của học viên; cải thiện hơn nữa điều kiện cơ sở vật chất, phục vụ tốt nhất cho lớp học.

Minh Châu