Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh: Đồng loạt tổ chức Ngày Chủ nhật xanh lần thứ II (30.5.2021)

Căn cứ Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam năm 2021. Thực hiện chủ trương chung về việc tổ chức đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc (30.5), tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam đã đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực.
* Chi đoàn Cục Quản lý Thị trường tỉnh: Chi đoàn đã ra quân tổng dọn vệ sinh toàn bộ Cơ quan cũng như các trụ sở của các đội Quản lý Thị trường.


Chi đoàn Cục Quản lý Thị trường tỉnh ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ II
 
 Chi đoàn Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Ra quân dọn vệ sinh Trụ sở Cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh, đồng thời trồng hoa và cây cảnh trang trí làm đẹp cơ quan. 
 Chi đoàn Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Nam dọn vệ sinh và trồng hoa, cây cảnh làm đẹp Cơ quan
 
Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh: Ra quân dọn vệ sinh, chỉnh trang trụ sở Cơ quan Trung tâm Khoa học Công nghệ (558, Hùng Vương) - đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.
 Chi đoàn Sở Khoa học Công nghệ ra quân Ngày Chủ nhật xanh làm sạch, đẹp trụ sở Trung tâm Khoa học Công nghệ
 
Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Nam: Ra quân dọn vệ sinh cơ quan và làm khung rào chắn các bồn hoa, cây xanh khuôn viên Cơ quan.


Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ II
 
Đoàn Khối các cơ quan tổng hợp