Dien Bien Phu

Khơi dậy lòng yêu nước, đập tan những luận điệu thù địch, sai trái!

 •   14/05/2024 10:34:00 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Bất chấp những luận điệu xuyên tạc, sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã một lần nữa khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, làm nên sức mạnh đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực để bảo tồn những giá trị thiêng liêng trong trang sử đáng tự hào của dân tộc.
Khẳng định tính đúng đắn của đường lối ngoại giao “Cây tre Việt Nam”

Khẳng định tính đúng đắn của đường lối ngoại giao “Cây tre Việt Nam”

 •   09/05/2024 09:01:00 AM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Chúng ta luôn tự hào và tuyệt đối tin tưởng vào đường lối đối ngoại đúng đắn, sáng tạo đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Đảng. Từ đó, nhận diện và kiên quyết đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối đối ngoại của Đảng, cũng chính là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tiếp tục khẳng định giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin

Tiếp tục khẳng định giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin

 •   09/05/2024 08:48:00 AM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Lợi dụng bối cảnh lịch sử mới và cuộc Cách mạng khoa học công nghệ 4.0 hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang ra sức xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã “lỗi thời”, “không còn phù hợp”. Song, lý luận, thực tiễn đều đã chứng minh, bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin là vấn đề có tính khách quan và vẫn còn nguyên giá trị đối với phong trào cách mạng thế giới.
Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác - Lênin

Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác - Lênin

 •   17/04/2024 08:44:00 AM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị đưa ra nhiều luận thuyết, quan điểm khác nhau tiến công Chủ nghĩa Mác - Lênin, trong đó có lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp. Vì vậy, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, giữ vững bản chất khoa học, cách mạng lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình hiện nay có ý nghĩa cấp thiết.
Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới

Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới

 •   17/04/2024 08:40:00 AM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, tổng kết lần này sẽ tập trung chủ yếu vào 10 năm gần đây để khái quát, đánh giá chung, rút ra những bài học kinh nghiệm cho cả quá trình 40 năm đổi mới; đồng thời, nhận diện những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong thời gian tới.
Sach

Phản bác luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư

 •   05/04/2024 03:43:00 PM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Ngay khi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt bạn đọc, thông qua mạng Internet, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, zalo, blog, telegram, twitter…, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa và giá trị của cuốn sách nhằm phủ nhận những kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam.
Bao ve

Nâng cao tính đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí

 •   27/03/2024 03:57:00 PM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
Nâng cao tính đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí đang trở thành một yêu cầu cấp thiết, cần có những giải pháp hữu hiệu, khả thi để tính đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí.
Không thể xuyên tạc, phủ nhận chủ trương “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước” của Đảng ta

Không thể xuyên tạc, phủ nhận chủ trương “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước” của Đảng ta

 •   04/03/2024 04:22:00 PM
 •   Đã xem: 318
 •   Phản hồi: 0
Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước là chủ trương quan trọng được Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ trương này. Vì vậy, nhận diện đúng và có giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ trương “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước” là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.
Dai tuong

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược xuất sắc của cách mạng Việt Nam

 •   12/01/2024 07:55:00 AM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0
Cuộc đời cách mạng cao đẹp của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã để lại cho chúng ta những bài học quý báu về tấm gương một nhà lãnh đạo có tư duy, tầm nhìn chiến lược, tài năng, trí tuệ, bản lĩnh, mưu lược, sâu sát thực tiễn, gắn bó máu thịt với Nhân dân và phong cách, lối sống giản dị, trong sáng…​
Bac Ho

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc

 •   20/12/2023 09:09:00 AM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0
Trong giai đoạn hiện nay của cách mạng Việt Nam, một trong những nhân tố cốt lõi để bảo vệ vững chắc Tổ quốc là xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng

 •   13/12/2023 08:49:00 AM
 •   Đã xem: 243
 •   Phản hồi: 0
Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu có dịp trao đổi về những bài học kinh nghiệm, phương hướng và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của các doanh nghiệp viễn thông – lực lượng nòng cốt đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo chủ quyền quốc gia, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Công tác tuyên truyền khẳng định vai trò

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Công tác tuyên truyền khẳng định vai trò

 •   07/12/2023 01:46:00 PM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 35, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, với những dấu ấn nổi bật.
Xây dựng các kênh truyền thông chủ lực, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng

Xây dựng các kênh truyền thông chủ lực, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng

 •   28/11/2023 02:01:00 PM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 kèm theo sự phát triển công nghệ internet, cũng như các kỹ thuật, ứng dụng làm báo hiện đại đã, đang và sẽ tiếp tục thổi bùng cuộc cách mạng thông tin số. Rõ ràng, và thật khó có thể lảng tránh sự cạnh tranh khốc liệt thông tin giữa báo chí chính thống và mạng xã hội.
giai A

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba

 •   27/10/2023 08:23:00 AM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0
(ĐCSVN) - Từ thực tế cuộc thi có thể thấy rõ ràng nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những vấn đề lý luận khô khan, cao siêu, trừu tượng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân; là bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ; phê phán cái sai, cái tiêu cực.
Vững vàng trên "môi trường tác chiến thứ năm"

Vững vàng trên "môi trường tác chiến thứ năm"

 •   26/10/2023 10:53:00 AM
 •   Đã xem: 258
 •   Phản hồi: 0
Hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cấp thiết, cấp bách. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên khi tham gia cần thể hiện rõ là một chiến sĩ tác chiến trên không gian mạng.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây