Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn và ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ khối các cơ quan

Vừa qua; Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng cán bộ Đoàn cơ sở năm 2019 và công bố quyết định ra mắt và ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ khối các cơ quan tỉnh, hoạt động với sự tham gia của 60 cán bộ Đoàn cơ sở. Đến dự hoạt hoạt động có đồng chí Lê Quang Quỳnh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn
Ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ khối các cơ quan
 
Các báo cáo viên đến từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Trung Tâm Thanh thiếu niên miền Trung và Tỉnh đoàn đã truyền đạt 4 chuyên đề: thông tin thời sự về tình hình tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông và các biện pháp đấu tranh hòa bình bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; lý tưởng và truyền cảm lý tưởng cho thanh niên, kỹ năng xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo, diễn đàn, tọa đàm trong hoạt động đoàn; kỹ năng sinh hoạt tập thể, hoạt động thanh niên; các phong trào lớn của đoàn trong Khối các cơ quan cấp tỉnh.
Dịp này, Đoàn khối Các cơ quan tỉnh ra mắt CCâu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh trực thuộc Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Quảng Nam, gồm các đồng chí có tên sau:
  
    
1. Đ/c Ninh Minh Tân Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng; Bí thư Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam  
 
Chủ nhiệm
 
2. Đ/c Nguyễn Long Phi Phóng viên; Bí thư Chi đoàn Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Phó Chủ nhiệm
3. Đ/c Trương Thị Hạ Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bí thư Chi đoàn Sở tư Pháp Thành viên
4. Đ/c Trần Xuân Vĩ Bí thư Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 
Thành viên
5. Đ/c Trần Bá Lĩnh Giảng viên; Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam Thành viên
6. Đ/c Lê Thị Diễm Lệ Phóng viên; Bí thư Chi đoàn Báo Quảng Nam Thành viên
 
 7 . Phan Văn Viên Phó Phòng nghiệp vụ Thi đua khen thưởng; Bí thư Chi đoàn Sở Nội vụ  
Thành viên
Câu Lạc bộ Lý luận trẻ cán bộ Đoàn Khối các cơ quan Quảng Nam được thành lập và chịu sự quản lý, trực tiếp chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan thông qua Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ.

Tác giả bài viết: ĐK