[Infographic] - Danh sách 57 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X

(QNO) - Báo Quảng Nam online trân trọng giới thiệu 57 đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 QUẢNG NAM MEDIA

Nguồn tin: baoquangnam.vn